Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 30/10/2020 08:25
Sau 3 ngày (26 - 28/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
Đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 53 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, đồng chí Lại Xuân Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Tô Vũ Lập tái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giải đáp các ý kiến của đại biểu.

Tiếp đó, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tạo đột phá mới trên các lĩnh vực; từng bước xây dựng và phát triển kinh tế số; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mở rộng hợp tác đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng trưởng bình quân trên 8%/năm; đến hết năm 2025, cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp 16,4%; công nghiệp - xây dựng 32,4%; dịch vụ 48,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3%. Đến hết năm 2025, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 60 triệu đồng/người/năm; dự kiến đến hết năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng/người/năm, bằng 70% bình quân chung cả nước; đến hết năm 2045, thu nhập bình quân đầu người nằm trong tốp đầu có mức thu nhập bình quân cao nhất khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Đến hết năm 2025, giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên 1 đơn vị diện tích (ha) đạt 50 triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 10%/năm. Thu ngân sách trên tăng bình quân trên 12%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 11%/năm. Đến hết năm 2024, hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1; đến hết năm 2025, phấn đấu 85% chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa/bê tông hóa mặt đường, 100% xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa/bê tông hóa.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Đến hết năm 2025, có thêm 30 trường đạt chuẩn quốc gia;  75% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; duy trì 15 bác sĩ/1 vạn dân; 35 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 98,7%; 85% gia đình đạt văn hóa; 60% khu dân cư đạt văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 85% khu dân cư có nhà văn hóa. Giảm bình quân trên 4% hộ nghèo/năm. Đến hết năm 2025, 50% lao động qua đào tạo, trong đó, 40% đào tạo nghề; giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 3%. 50 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến hết năm 2025, tỉ lệ che phủ rừng 60%. Phấn đấu 100% dân cư thành thị được dùng nước sạch; trên 95% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. 90% chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý.

Trên 80% tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bình quân hằng năm kết nạp mới trên 2.000 đảng viên.

Đảng bộ tập trung vào ba nội dung đột phá: Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của các tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến, hướng đến xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ cảng Quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) đi Trùng Khánh - Urumqi (Trung Quốc) - Khorgos (Kazakhstan) sang các nước Châu Âu và ngược lại.

Đồng thời, đề ra 3 chương trình trọng tâm: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng; Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Huy động các nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt để khai thác tối đa 5 lợi thế chính của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường; khuyến khích đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình thương mại. Nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch; tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị. Chủ động, linh hoạt trong điều hành thu, chi ngân sách; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống.

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao, công nghệ thông tin và truyền thông; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách về dân tộc, tôn giáo; đảm bảo an sinh xã hội, phát triển toàn diện tiến tới bao phủ toàn dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND và hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy có hiệu quả vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa XVIII không tham gia Ban Chấp hành khóa XIX.

Trước khi bế mạc, Đại hội tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là cột mốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử hào hùng 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, góp phần mở ra thời kỳ phát triển mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội, khai thác tối đa 5 lợi thế chính, tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt, thực hiện có hiệu quả 3 nội dung đột phá, xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu bế mạc Đại hội.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, thi đua đẩy mạnh các phong trào yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Loading the player...
Loading the player...
ed
ditichdacbietpacbo
s
a
 
Liên kết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay73
  • Tháng hiện tại253
  • Tổng lượt truy cập419,529
dangbocaobang1CHOT
Ban tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên
của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2020)

Email: 90namdangbo@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206(3) 855 012
Địa chỉ: Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây