Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng ( 01/4/1930- 01/4/2020)

http://90namdangbo.caobang.gov.vn


Phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển

Ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân cả nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện sự nghiệp đổi mới. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (1/4/1930 - 1/4/2020), Báo Cao Bằng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về chặng đường chiến đấu, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê kiểm tra Di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung (Hòa An). Ảnh: V.T

P.V. Trong thời gian qua, tỉnh ta triển khai nhiều chương trình hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, xin đồng chí cho biết, tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm như thế nào?
Đồng chí Triệu Đình Lê: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh là sự kiện chính trị lớn của tỉnh trong năm 2020. Chúng ta vô cùng tự hào bởi Cao Bằng là một trong số ít tỉnh có chi bộ Đảng sớm của cả nước. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chỉ chưa đầy hai tháng, ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại Nặm Lìn, châu Hòa An (nay là xã Hoàng Tung, huyện Hòa An). Trước sự kiện ý nghĩa này, Tỉnh ủy chỉ đạo chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được tổ chức trọng thể nhưng phải gọn nhẹ, thiết thực và có tính giáo dục cao. Phải nêu bật được truyền thống vẻ vang 90 năm cùng với những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đạt được trong 90 năm qua trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng, của các cấp ủy Đảng ở địa phương.
Đây cũng là dịp để tôn vinh, tri ân công lao to lớn của các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ, người có công với nước, của đồng chí, đồng bào trong tỉnh với tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Ý nghĩa lớn hơn cả chính là, thông qua hoạt động kỷ niệm tiếp tục giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, tiếp tục khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào cho các thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó chuyển hóa truyền thống thành động lực để thúc đẩy công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững biên giới quốc gia, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
P.V. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 18 kỳ đại hội, mỗi nhiệm kỳ là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật của tỉnh những năm qua?
Đồng chí Triệu Đình Lê:  Trong 90 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã trải qua 18 kỳ đại hội, đại hội sau bao giờ cũng là sự kế thừa của đại hội trước, đồng thời có sự phát triển mới hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau 35 năm đổi mới đất nước, tỉnh ta đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện.
Về công tác xây dựng Đảng, ngày mới thành lập, Chi bộ Đảng chỉ có 3 đảng viên, khi nâng lên thành Đảng bộ tỉnh mới có hơn 70 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 56.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 2.117 chi bộ thuộc 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 100% xóm, tổ dân phố có chi bộ Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn sắt son tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước.
Trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực. Kinh tế luôn phát triển ổn định, năm sau cao hơn năm trước; điện, đường, trường, trạm trong toàn tỉnh được giải quyết cơ bản, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Y tế, văn hóa, giáo dục có bước tiến bộ vượt bậc; bộ mặt nông thôn, đô thị trong toàn tỉnh thay đổi cơ bản so với trước đây; đã xóa xong đói, giảm được nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện đáng kể và tiếp tục được nâng cao. Đây là thành tựu lớn, rất đáng tự hào của tỉnh.
Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; chủ quyền biên giới quốc gia luôn được bảo vệ vững chắc; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục không ngừng củng cố và tăng cường ở địa phương.
P.V: Qua gần 35 năm đổi mới, Đảng ta đã rút nhiều bài học kinh nghiệm lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với Đảng bộ tỉnh, đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác xây dựng Đảng, thưa đồng chí?
Đồng chí Triệu Đình Lê: Gần 35 năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng nắm bắt chủ trương của Đảng, coi đổi mới là yêu cầu bức thiết, xác định đổi mới toàn diện có nguyên tắc, với những bước đi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực tiễn lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương đã để lại cho Đảng bộ tỉnh một số bài học kinh nghiệm sâu sắc, đó là:
Đảng bộ phải có đường lối, chủ trương đúng. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu cho mọi thắng lợi của cách mạng cũng như trong xây dựng Đảng. Thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ gắn với xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ cốt cán thực sự tiền phong, gương mẫu về mọi mặt; Đảng bộ phải không ngừng tự đổi mới, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của từng thời kỳ cách mạng. Phải biết dựa vào dân, phải biết lo cho dân, lấy lợi ích của dân làm mục tiêu cao nhất; đồng thời phải luôn củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng bộ và cấp ủy các cấp.
P.V:  Để tạo đà bứt phá cho năm cuối thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm cũng như một số giải pháp trong công tác xây dựng Đảng ở tỉnh ta trong thời gian tới?
Đồng chí Triệu Đình Lê:  Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, cũng là năm Đại hội của nhiệm kỳ XIX. Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Tập trung thực hiện dứt điểm và tổng kết 6 chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra trong năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở tất cả các cấp trong toàn tỉnh.
Trước mắt, chỉ đạo thật tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh.
P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn tin: Báo điện tử Cao Bằng - http://baocaobang.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây