Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng ( 01/4/1930- 01/4/2020)

http://90namdangbo.caobang.gov.vn


Đoàn đại biểu tỉnh: Dâng hương, dâng hoa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa khu Di tích lịch sử Nặm Lìn

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh (1/4/1930 - 1/4/2020), sáng 31/3, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và dâng hoa tại khu Di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An.
Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Cách đây 90 năm, ngày 3/2/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhất trí hợp nhất các tổ chức Cộng Sản lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên mảnh đất Cao Bằng, chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng trong tỉnh, góp phần quan trọng trong phát triển phong trào cách mạng của cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, trải qua 18 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn vận dụng đúng đắn, linh hoạt và sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng vào hoàn cảnh thực tiễn cụ thể của tỉnh, đề ra những nhiệm vụ, biện pháp và cách làm phù hợp, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng nguyện hứa quyết tâm đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Đoàn đại biểu tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn đại biểu tỉnh và huyện Hòa An đến dâng hoa, tưởng nhớ các vị lãnh đạo, tiền bối cách mạng đã có công gây dựng nên Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh tại khu Di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. 

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa tại khu Di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An.

 Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy đọc diễn từ ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng qua 90 năm xây dựng và phát triển.

 Ngày 1/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, châu Hòa An, đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt Chi bộ Long Châu tổ chức lễ kết nạp 2 đồng chí tiêu biểu trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Cao Bằng là Lê Đoàn Chu và Nông Văn Đô vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ Nặm Lìn đã thực hiện chức năng của Tỉnh ủy lâm thời, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn tỉnh. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng đã đánh dấu bước phát triển của tỉnh trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đây, nhiều cán bộ cách mạng của tỉnh đã được Đảng phân công hoạt động, gây dựng cơ sở cách mạng, góp phần vào việc thành lập tổ chức Đảng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đề ra những chương trình, đề án, quyết sách đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt, thực hiện 3 đột phá chiến lược; quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, bứt phá vươn lên và đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, tỉnh đều hoàn thành và vượt mức 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Tình hình chính trị luôn ổn định, biên giới, quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đọc diễn từ tại khu Di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng xin hứa, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; huy động mọi nguồn lực, đoàn kết xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững. Thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo bước đột phá mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, tập trung phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày tại Di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung (Hòa An).

Ngay sau buổi lễ dâng hoa, đoàn đại biểu tỉnh đến thăm nhà trưng bày tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Đây là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu gắn với quá trình lịch sử thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và các phong trào cách mạng tại Cao Bằng.

Nguồn tin: Báo điện tử Cao Bằng - http://baocaobang.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây